Oznámení o rozhodnutí přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Mateřská škola Charlese de Gaulla, příspěvková organizace, rozhodla prostřednictvím ředitelky školy v souladu s ustanoveními § 34 , § 165 odst. 2 písm.b), odst.2 písm. k), zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb.(Správní řád) v platném znění, že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024 do Mateřské školy MŠ Charlese de Gaulla, Praha 6 a to takto:

Seznam dětí seřazený dle získaných bodů a věku sestupně | Celkem 0 volných míst

Přijato 0

Seznam dětí přijatých v rámci zápisu pro ukrajinské děti

pořadíregistrační kód (jména se netisknou)rozhodnutípoznámka
1.


V Praze dne 14.6.2023