Kritéria – přijímací řízení 2022/2023

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Ředitelka Mateřské školy Charlese de Gaulla, Charlese de Gaulla 832/18, Praha 6 (dále jen „mateřská škola“) stanovila následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování...