Mateřská škola Charlese de Gaulla

Dvoutřídní státní mateřská škola situována ve vile se zahradou v Praze 6 – Bubenči

O nás

Ve školce je zapsáno 48 dětí do dvou věkově smíšených tříd. Třída v přízemí se jmenuje ježci, třída v prvním patře zajíci. Obě třídy jsou ve stálém kontaktu. Budova školky byla postavena v roce 1938, školka je v ní od roku 1954. V posledních letech prošla budova mnoha rekonstrukcemi. Školka je velice pěkná. Je vybavená množstvím pomůcek a hraček s orientací na přírodní materiály. V prostoru tříd máme i pomůcky a náčiní vybízející děti k pohybovým aktivitám.

Školní zahrada je menší, ale účelově vybavená. Děti mohou využívat spoustu krásných zahradních prvků – pružinové golfové autíčko, průlezku Šapito, lezecí totem, domečky (postaveno na jaře 2010 – Tomovy parky). Na zahradě jsou dvě pískoviště s možností zastínění proti slunci a velká skluzavka. Minisportoviště je vybaveno umělým trávníkem, košem na basketbal a brankami na kopanou. Pro snížení rizika úrazu je na cesty od léta 2012 položen bezpečnostní litý povrch SmartSoft.

V mateřské škole pracuje osmičlenný personál. Dětem se věnuje paní ředitelka, tři učitelky, kuchařka, školnice, vedoucí školní jídelny a uklízečka. Snahou nás všech je, aby se děti cítily po všech stránkách spokojené a my pro ně vytvořily pohodové prostředí.

 Marcela Brabcová

Marcela Brabcová

ředitelka, učí zajíce

Vystudovala SPgŠ se zaměřením na mateřské školy. MŠ řídí od roku 2008, absolvovala i potřebné studium pro vedoucí pracovníky. S dětmi dokáže téměř nemožné. Snaží se v MŠ vytvořit pro děti i dospělé pohodové prostředí.

Mgr. Lucie Maloy

Mgr. Lucie Maloy

učitelka, ježci

Vystudovala SPgŠ se zaměřením na mateřské školy a FFUK obor pedagogika Děti s její pomocí objevují svět i samy sebe všemi smysly. Mezi malé i velké vnáší radost díky svojí kreativitě a optimismu.

Dana Krausová

Dana Krausová

učitelka, ježci

Vystudovala SPgŠ se zaměřením na obor vychovatelství a v roce 2015 si dálkově doplnila vzdělání pro obor předškolní výchova. Její praxe ze ZŠ je přínosem pro předškolní děti, mohou se dobře připravit na vstup do školy. Je nevyčerpatelným zdrojem dobré nálady.

Gabriela Czeizelová

Gabriela Czeizelová

učitelka, zajíci

Vystudovala SPgŠ se zaměřením na mateřské školy a absolvovala Diplomovaný kurz Montessori. Svým klidem a přirozeným respektem pomáhá dětem poradit si v každé situaci a nebát se být individualitou.

Přijímání dětí

Velkou pozornost věnujeme vstupu do školky. Rodiče v předstihu seznamujeme s uspořádáním dne, s činnostmi v MŠ, s možností zvykací doby. Je pro nás důležitá i vzájemná výměna informací o dítěti, která usnadní zejména počáteční pobyt v MŠ. Rodiče nebo blízké osoby dítěte mohou být určitou dobu v mateřské škole. Respektujeme přání rodičů – v oblasti sourozeneckých a kamarádských vztahů – děti jsou spolu v jedné skupině.

Pro přijímací řízení do MŠ Charlese de Gaulla na školní rok 2021/22 je volných 20 míst. 

Veškeré informace včetně příručky pro rodiče jsou k dispozici na webu: www.jakdoskolky.cz

Den otevřených dveří 15. dubna 2021 telefonicky od 10–17 hodin na čísle 604 181 526.
Odpovíme na vaše dotazy ohledně běžného provozu školky, práce s dětmi, přijímacího řízení apod.

Program a aktivity

 

Hlavním cílem nás všech je připravit děti na realitu života a spoluprací s rodinou vytvořit pohodové prostředí pro individuální rozvoj dětí. Chceme, aby děti prožily v MŠ šťastné dětství se vším všudy.

Škola má zpracován program s názvem „Vykročíme správnou nohou“, který se odvíjí od rámcového plánu pro mateřské školy. Při naplňování programu se opíráme o metodické materiály, poznatky ze školení, sebevzdělávání. V mnoha případech nás inspirují nápady rodičů i samotných dětí.

Při práci s dětmi dbáme na to, aby se rozvíjely v oblasti komunikačních dovedností, sociálních dovedností, vedeme je ke zvyšování sebedůvěry a sebejistoty.

Program v naší mateřské škole doplňují i specifická témata a projekty (např. Školka v ledu, Eskymáci na kajaku, Vesmír), které rozvíjejí hlavní myšlenku. Škola má zpracován program proti šikaně, chováme se ekologicky. Mnoho činností je spojeno s ročním obdobím a lidovými zvyky.

Do programu zařazujeme i každodenní vycházky a sportování v přírodě (Stromovka) nebo na zahradě MŠ. Pro starší děti máme připraven celoroční projekt – Cesty za poznáním – poznáváme Prahu, přírodu, chodíme na výstavy apod.

Spolupráce

 

Hlavním partnerem je pro nás Centrum inspirace a tvořivosti, které sídlí přímo v budově školy. Nabízí dětem i rodičům velké množství aktivit. Společně pořádáme výstavy, vystoupení, zahradní slavnosti, účastníme se různých akcí.

 

Dále spolupracujeme se:

  • základními školami v blízkém okolí školky (účastníme se programů pro předškoláky)
  • MČ Praha 6 – konzultace, rady, financování, vylepšování stavu budovy a pozemku školky
  • Pedagogicko-psychologická poradna – přednáška pro rodiče, konzultace, porady o dětech
  • Pomocná škola – pozvánky na akce, společný Masopust
  • PdF UK, Asociace mateřských škol – výzkumy
  • Pedagogicko psychologická poradna, speciální MŠ Arabská – porady o dětech, konzultace

Aktuality

Co dokážou dětské ruce

Podzimní soutěž Land art, čili krajinné umění na téma Loučíme se s létem Jedna hodina práce, nadšení a elán všech zajíčků a ježků Výsledkem je mandala velká skoro dva metry

číst více

Den s pohádkou

Pondělí 25. 10. 2021 – dopoledneDo pohádky po špičkách vtančí víla maličká (Dana),Široký (Marcela) či princezna (Gábina),hloupý/í Honza (Lucka), babizna. Dejte dětem, co se komu ráčí,(kostým české pohádkové postavy)ať zvesela do pohádky...

číst více

Den babího léta

Hola, hola pavouček nás  volá. Pojďte všichni dokola. Pavučinu zamotáme a spolu si zazpíváme. Ve čtvrtek 30.9. si s dětmi užijeme Den babího léta. p. učitelky

číst více

Rozesílání novinek na e-mail

Omlouváme se, formulář, o kterém jste byli informováni na třídní schůzce, byl bohužel nefunkční, ale již je opraven a přihlašování funguje. Přihlásit k odběru aktualit ze školky se můžete na adrese, kterou jsme vám sdělily při osobním setkání. Pokud adresu...

číst více

Rozhodnutí- zápis 2021/2022

Oznámení o rozhodnutí přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání Mateřská škola, jejíž činnost vykonává Mateřská škola MŠ Charlese de Gaulla Praha 6, příspěvková organizace, rozhodla prostřednictvím ředitelky školy v souladu s ustanoveními § 34 , § 165 odst. 2 písm.b),...

číst více

Mateřská škola
Charlese de Gaulla

Charlese de Gaulla 832/18
160 00 Praha 6, Czech Republic
ID datové schránky: 47r6sn5
Telefony: 224 311 120, 604 181 526
E-mail: skolka@degaulla.cz