Kritéria pro přijímání dětí pro rok 2024/25

Ředitelka Mateřské školy Charlese de Gaulla, Charlese de Gaulla 832/18,  Praha 6 (dále jen mateřská škola) stanovila následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování na základě § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,...