Výměna a oprava technologie a interiér kuchyně MŠ Charlese de Gaulla

Složení komise:   Marcela Brabcová

                              Miloslav Votruba

                              Anna Vlčková

 

Komise projednala cenové nabídky k zadané zakázce a hodnotila je dle  platných kritérií

  1. nabídková cena s váhou 80 %
  1. doba a termín realizace 20%

 

Pro účely výběrového řízení byla zakázka umístěna na webové stránky:

 e- poptávka.cz

aaa poptavka.cz

webové stránky MŠ Charlese de Gaulla

 

    • Cenovou nabídku zaslaly 4 firmy
    • 1 firma – nabízí pouze dodávku a montáž vzduchotechniky bez specifikace
    • 3 firmy nabízejí cenové nabídky dle zadávacích podmínek

Po posouzení nabídek díky nejnižší cenové nabídce zvítězila firma:

Berot, s.r.o, Otvovická 290/4 V Praze dne 7.7.2015                    

 

 

         Podpisy členů:                                      Marcela  Brabcová

                                                                             Anna Vlčková 

  Miloslav Votruba

 

  • Příloha: tabulka vyhodnocení cenových nabídek