Oznámení o rozhodnutí přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Mateřská škola, jejíž činnost vykonává Mateřská škola MŠ Charlese de Gaulla Praha 6, příspěvková organizace, rozhodla prostřednictvím ředitelky školy v souladu s ustanoveními § 34 , § 165 odst. 2 písm.b), odst.2 písm. k), zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb.(Správní řád) v platném znění, že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 do Mateřské školy MŠ Charlese de Gaulla, Praha 6 a to takto:

Seznam dětí seřazený dle získaných bodů a věku sestupně | Celkem 10 volných míst

1. G42O33  85 přijat/a
2. U29O32  85 přijat/a
3. B58W22  85 přijat/a
4. K20W77 85 přijat/a
5. P85U31  85 přijat/a
6. C34S52   85 přijat/a
7. Q49W19  85 přijat/a
8. C48Y11    85 přijat/a
9. G86S27   85 přijat/a
10. N62Z37  85 přijat/a

poznámka

1. H73S88  přijat/a individuální vzdělávání dle § 34b školského zákona
2. K39Z95  přijat/a individuální vzdělávání dle § 34b školského zákona

Upozornění pro rodiče:

Definitivní přijetí dítěte do naší mateřské školy je podmíněno odevzdáním zápisového lístku dne 18. 5. 2020 od 13 do 17 hodin. Ředitelka školy po odevzdání zápisového lístku vydá zákonným zástupcům Rozhodnutí o přijetí.

Vyvěšeno dne:14.05.2020