Vážení rodiče,

V této trochu chaotické době, se paní ředitelky snaží společně se zřizovatelem nastavit přijímací řízení co nejlépe v souladu se zákonem a správním řízením do kterého Zápis patří.

Je to dost složité, ale doufáme, že vše nakonec dobře dopadne k Vaší i naší spokojenosti.

Sledujte prosím případně naše weby, abyste měli vždy čerstvé informace.

Děkuji a přeji klidné dny

PŘIRUČKA PRO RODIČE ZÁPISY DO MŠ 2020

Aktualizované informace jsou v příloze!!!!!

Poslání poštou  – ideálně pro rodiče, kteří jsou v karanténě nebo onemocněli – nemohou se osobně zúčastnit zápisu z důvodu karantény (mohou ale zplnomocnit jinou zletilou osobu – plná moc nemusí být úředně ověřena).

Doporučuji termín podání na poště nejpozději 7.5. 2020 – doporučeně s dodejkou (aby bylo 11.5. 2020 zahájeno v mateřské škole správní řízení ).

Všechny dokumenty musí být úředně ověřeny.

V případě podání poštou je nutné na žádosti uvést emailovou adresu, kam bude zasláno potvrzení o účasti na zápisu s unikátním registračním kódem, potřebným k výsledkům zápisu.