Oznámení o rozhodnutí přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
Ředitelka Mateřské školyCharlese de Gaulla, v souladu s ustanoveními § 34 , § 165 odst. 2 písm.b), odst. 2 písm. k), zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) , ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb.(Správní řád) v platném znění, rozhodla, že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2017/2018 do Mateřské školy Charlese de Gaulla, Charlese de Gaulla 832/18 a to takto:
Pořadové číslo Registrační číslo – KÓD Rozhodnutí
1. 1217 ANO -předškolní
2. 1717 ANO -předškolní
3. 2017 ANO -předškolní
4. 5817 ANO -předškolní
5. 6617 ANO -předškolní
6. 7517 ANO -předškolní
7. 8717 ANO -předškolní
8. 9517 ANO -předškolní
9. 10317 ANO -předškolní
10. 10417 ANO -předškolní
11. 10717 ANO -předškolní
12. 15217 ANO -předškolní
13. 5217 ANO- individuální vzdělávání
14. 12417 ANO- individuální vzdělávání
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Upozornění pro rodiče: Definitivní přijetí dítěte do naší mateřské školy je podmíněno odevzdáním zápisového lístku dne 10. 5. 2017 od 13 do 17 hodin. Ředitelka vydá potvrzení zákonným zástupcům z elektronického systému ÚMČ Prahy 6.