Výzva k podání nabídek  k Zakázce

zadávací podmínky

 

Název zakázky
Výměna a oprava technologie a interiér kuchyně MŠ Charlese de Gaulla

 

1. Identifikační údaje zadavatele

Název zadavatele  Mateřská škola Charlese de Gaulla, Praha 6
Sídlo Charlese de Gaulla 18/832, Praha 6 – Bubeneč
IČ / DIČ 70945276 /  CZ70945276
Právní forma Příspěvková organizace

 

2. Osoby zadavatele

Osoba oprávněná jednat za zadavatele ve věci zakázky Marcela Brabcová
Kontaktní osoba Marcela Brabcová
Kontaktní telefon 224 311 120
Kontaktní email skolka@degaulla.cz

 

3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací)

   Výměna a oprava technologie a interiér kuchyně

 

4. Předpokládaná hodnota zakázky bez DPH

 

5. Prohlídka místa realizace zakázky:
 29.června 2015 v 10:00 hod.

 

6. Popis (specifikace) předmětu zakázky
1.       Provedení stavebních úprav dle projektové dokumentace.

2.       Úprava ZTI /kanalizace, voda, plyn/.

3.       Úprava elektrické instalace.

4.       Vzduchotechnika.

5.       Dodávka a montáž gastronomické technologie / konvektomat a podstavec pod konvektomat nejsou součástí zadání veřejné zakázky/

 

7. Doba a místo plnění zakázky
Doba plnění zakázky Zahájení 15. července  2015, nejzazší termín dokončení  20.srpna  2015
Místo plnění zakázky Charlese de Gaulla 18/832, Praha 6 – Bubeneč

 

8. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny
Uvedení ceny za jednotlivé body zakázky dle přílohy bez DPH, uvedení délky realizace, uvedení termínu realizace.  Záruka na stavební práce min. 60 měsíců a na dodávku technologie min. 36 měsíců. Dodržet obsah a podmínky zpracované projektové dokumentace.

 

9. Lhůta a místo pro podání nabídky a způsob předložení nabídky
Lhůta pro podání nabídky 3. července  2015
Místo pro podání nabídky Budova MŠ, Charlese de Gaulla 18/832, Praha 6 – Bubeneč
Způsob přeložení nabídky Písemně poštou, e-mailem
Jazyk zpracování nabídky Čeština

 

10.  Hodnotící kritéria a metoda hodnocení nabídek
Nabídky, které budou předloženy ve lhůtě pro podání nabídek, budou úplné a v souladu s touto výzvou budou hodnoceny dle níže uvedených kritérií:

1.       nabídková cena s váhou  80 %*

2.       doba a termín realizace 20%

 

22. června 2015  Praha 6
Marcela Brabcová, ředitelka školy

Projektová dokumentace je k dispozici u zadavatele ve věci zakázky p. Brabcové.