MŠ Charlese de Gaulla

Charlese de Gaulla 18, 160 00, Praha 6

IČO 70945276

email: skolka@degaulla.cz

Předmětem této zakázky jsou požadované úklidové a čistící prostředky

Požadované čistící prostředky:

 • Somat tablety do myčky( standart)
 • Clin windows
 • Domestos wc
 • Jar na nádobí –heřmánek
 • Cif brilance
 • Fixinela 500ml, pumpička, kuchyně
 • Savo
 • Ajax na podlahy
 • Sitol leštěnka
 • Sáčky do koše 60l, pevné
 • Ubrousky
 • Indulona modrá

Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny:
– Uchazeč předloží ocenění jednotlivých položek, a to v české měně (Kč).
– Nabídková cena bude uvedena v Kč a to v členění – jednotková nabídková cena celkem bez daně z přidané hodnoty (DPH), samostatně DPH s příslušnou sazbou a nabídková cena včetně DPH, dopravy.

Termín realizace zakázky:  do 24.10.2014.
Platební podmínky: požadujeme platbu na fakturu po dodávce zboží

Cenové nabídky posílejte na email skolka@degaulla.cz nebo na adresu mateřské školy.

Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena.

 Závěrečná ustanovení
Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, doplnění nebo upřesnění podmínek výzvy, právo odmítnout všechny nebo výzvu zrušit bez udání důvodu.
Zadavatel si vyhrazuje právo omezit rozsah poptávkového řízení.
Zadavatel předložené nabídky nevrací.
Náklady spojené se zpracováním nabídky zadavatel uchazečům nehradí.

V Praze dne 20.10.2014                                Marcela Brabcová, řed. školy