Oznámení o rozhodnutí přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Mateřská škola Charlese de Gaulla, příspěvková organizace, rozhodla prostřednictvím ředitelky školy v souladu s ustanoveními § 34 , § 165 odst. 2 písm.b), odst.2 písm. k), zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb.(Správní řád) v platném znění, že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025 do Mateřské školy MŠ Charlese de Gaulla, Praha 6 a to takto:

Seznam dětí seřazený dle získaných bodů a věku sestupně | Celkem 15 volných míst

pořadíregistrační kód (jména se netisknou)počet bodůrozhodnutípoznámka
1.T80I70 85přijat/a
2.E79T28 85přijat/a
3.X99H77 85přijat/a
4.K26B70 85přijat/a
5.S41Z84 85přijat/a
6.M28T68 85přijat/a
7.P20Y92 85přijat/a
8.D59Q33 85přijat/a
9.U31L66 85přijat/a
10.Z39Z38 85přijat/a
11.N94S1185přijat/a
12.C11Z76 65přijat/a
13.E67A92 65přijat/a
14.O31X32 65přijat/a
15.P92N51 65přijat/a

Seznam dětí přijatých v rámci individuálního vzdělávání

pořadíregistrační kód (jména se netisknou)rozhodnutípoznámka
1.Q94O24přijat/aindividuální vzdělávání dle § 34b školského zákona
2.Z78I68 přijat/aindividuální vzdělávání dle § 34b školského zákona
3.H43M34 přijat/aindividuální vzdělávání dle § 34b školského zákona
4.T79X47 přijat/aindividuální vzdělávání dle § 34b školského zákona
5.O18W69 přijat/aindividuální vzdělávání dle § 34b školského zákona
6.W14L92 přijat/aindividuální vzdělávání dle § 34b školského zákona

Upozornění pro rodiče: Definitivní přijetí dítěte do naší mateřské školy je podmíněno odevzdáním zápisového lístku dne 06. května 2024 od 13:00 do 17:00. Ředitelka školky po odevzdání zápisového lístku vydá zákonným zástupcům Rozhodnutí o přijetí.

Vyvěšeno dne:03.05.2024