Oznámení o rozhodnutí přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Mateřská škola, jejíž činnost vykonává Mateřská škola MŠ Charlese de Gaulla Praha 6, příspěvková organizace, rozhodla prostřednictvím ředitelky školy v souladu s ustanoveními § 34 , § 165 odst. 2 písm.b), odst.2 písm. k), zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb.(Správní řád) v platném znění, že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023 do Mateřské školy MŠ Charlese de Gaulla, Praha 6 a to takto:

Seznam dětí seřazený dle získaných bodů a věku sestupně | Celkem 20 volných míst

pořadíregistrační kód (jména se netisknou)počet bodůrozhodnutípoznámka
1.T54J33 85přijat/apředškolní
2.T50I17 85přijat/apředškolní
3.B72G78 85přijat/apředškolní
4.K20H42 85přijat/apředškolní
5.Q55O12 85přijat/apředškolní
6.T80M16 85přijat/apředškolní
7.X20F10 85přijat/apředškolní
8.L64M12 85přijat/apředškolní
9.L11M64 85přijat/apředškolní
10.B57J64 85přijat/apředškolní
11.D28F40 85přijat/apředškolní
12.Q95M95 85přijat/apředškolní
13.P84V63 85přijat/apředškolní
14.G15L60 85přijat/apředškolní
15.T23P39 85přijat/apředškolní
16.V21B94 85přijat/apředškolní
17.E16Y23 85přijat/apředškolní
18.B91R49 85přijat/apředškolní
19.D15B45 85přijat/apředškolní
20.D92C60 85přijat/apředškolní

Seznam dětí přijatých v rámci individuálního vzdělávání

pořadíregistrační kód (jména se netisknou)rozhodnutípoznámka
1.O44P61 přijat/aindividuální vzdělávání dle § 34b školského zákona
2.V53F68 přijat/aindividuální vzdělávání dle § 34b školského zákona

Upozornění pro rodiče:

Definitivní přijetí dítěte do naší mateřské školy je podmíněno odevzdáním zápisového lístku dne 10. května 2022 od 13:00 do 17:00. Ředitelka školky po odevzdání zápisového lístku vydá zákonným zástupcům Rozhodnutí o přijetí.

Vyvěšeno dne:05.05.2022