Oznámení o rozhodnutí přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Mateřská škola, jejíž činnost vykonává Mateřská škola MŠ Charlese de Gaulla Praha 6, příspěvková organizace, rozhodla prostřednictvím ředitelky školy v souladu s ustanoveními § 34 , § 165 odst. 2 písm.b), odst.2 písm. k), zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb.(Správní řád) v platném znění, že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 do Mateřské školy MŠ Charlese de Gaulla, Praha 6 a to takto:

Seznam dětí seřazený dle získaných bodů a věku sestupně | Celkem 20 volných míst:

pořadí      registrační kód      počet bodů             rozhodnutí                            poznámka

1.                      G38I52                     85                          přijat/a

2.                       L60A80                   85                           přijat/a

3.                      S33V67                    85                           přijat/a

4.                       Q23I94                   85                            přijat/a

 5.                      B95E52                   85                            přijat/a

 6.                     H98F17                    85                           přijat/a

7.                     T32A37                     85                            přijat/a

8.                      I87K27                     85                            přijat/a

9.                    F25M19                     85                              přijat/a

10.                  I29D28                      85                              přijat/a

11.                  B57L67                      85                              přijat/a

12.                 C88Z49                       85                              přijat/a

13.                  T42I24                       85                                přijat/a

14.                 V95B28                      85                               přijat/a

15.                  G24A98                    65                                 přijat/a

16.                  A51K18                     65                                 přijat/a

17.                 Q17S52                      65                                 přijat/a

18.                       Z66B45                 65                                 přijat/a

19.                    K74O41                    65                                přijat/a

 20.                     T72I82                    65                                 přijat/a

Seznam dětí přijatých v rámci individuálního vzdělávání:

pořadí                     registrační kód                        rozhodnutí                         poznámka

           1.                      B51F83                                    přijat/a                         individ. vzdělávání

           2.                       L73V46                                    přijat/a                         individ. vzdělávání

           3.                        F45E41                                     přijat/a                        individ. vzdělávání

Upozornění pro rodiče:

Definitivní přijetí dítěte do naší mateřské školy je podmíněno odevzdáním zápisového lístku dne 11. května 2021 od 13:00 do 17:00. Ředitelka školky po odevzdání zápisového lístku vydá zákonným zástupcům Rozhodnutí o přijetí.

Vyvěšeno dne:06.05.202

Seznam dětí přijatých v rámci individuálního vzdělávání