Oznámení o rozhodnutí přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
Mateřská škola, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Charlese de Gaulla Praha 6, příspěvková organizace, rozhodla prostřednictvím ředitelky školy v souladu s ustanoveními § 34 , § 165 odst. 2 písm.b), odst.2 písm. k), zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb.(Správní řád) v platném znění, že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020 do Mateřské školy MŠ Charlese de Gaulla, Praha 6 a to takto:
Seznam dětí seřazený dle získaných bodů a věku sestupně | Celkem 10 volných míst
pořadí registrační kód
počet bodů rozhodnutí poznámka
1. K96C57         80 přijat/a                 Individuální vzdělávání
2. J10J62          80 přijat/a
3. W91U51        80 přijat/a
4. O31T16         80 přijat/a
5. K85T95        80 přijat/a
6. C12P51         80 přijat/a
7. E39R76        80 přijat/a
8. C41I19          80 přijat/a
9. K99C91        80 přijat/a
10. R90G46     80 přijat/a
11. Q28F92      80 přijat/a
12. X96D77      80 přijat/a               Individuální vzdělávání
________________________________________
Upozornění pro rodiče:
Definitivní přijetí dítěte do naší mateřské školy je podmíněno odevzdáním zápisového lístku dne 9. 5. 2019 od 13 do 17 hodin. Ředitelka školy po odevzdání zápisového lístku vydá zákonným zástupcům Rozhodnutí o přijetí.
Vyvěšeno dne: 07.05.2019