Oznámení o rozhodnutí přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
Ředitelka Mateřské školyCharlese de Gaulla, v souladu s ustanoveními § 34 , § 165 odst. 2 písm.b), odst. 2.písm. k) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) , ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb.(Správní řád) v platném znění, rozhodla, že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019 do Mateřské školy Charlese de Gaulla, Charlese de Gaulla 832/18 a to takto:
Pořadové číslo Registrační číslo – KÓD Rozhodnutí
1. 11818 ANO -předškolní
2. 9718 ANO -předškolní
3. 8318 ANO -předškolní
4. 2418 ANO -předškolní
5. 5918 ANO -předškolní
6. O518 ANO -předškolní
7. 8218 ANO -předškolní
8. 12118 ANO -předškolní
9. 1218 ANO -předškolní
10. 11118 ANO -předškolní
11. 4918 ANO -předškolní
12. 10418 ANO -předškolní
Upozornění pro rodiče: Definitivní přijetí dítěte do naší mateřské školy je podmíněno odevzdáním zápisového lístku dne 10. 5. 2018 od 13 do 17 hodin. Ředitelka vydá potvrzení zákonným zástupcům z elektronického systému ÚMČ Prahy 6.