Projekt MŠ Charlese de Gaulla – Vesele do světa / Spolufinancováno Evropskou unií

Cílem je zvyšování kvality , inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání a zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání.

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.03/00/22_002/0000031

V naší mateřské škole je projekt zaměřen na personální podporu.