Informace pro další zájemce – kapacita tábora je již zcela naplněna.