Jelikož situace kvůli pandemii zatím neumožňuje navštívit novým zájemcům prostory mateřské školy, je vše naplánováno takto:

Na webu školy jsou fotografie tříd apod., je na něm umístěn i školní vzdělávací plán, abyste se mohli seznámit s tím, jak v mateřské škole pracujeme s dětmi.

Od 10–18 hodin budu na telefonu 604 181 526 k dispozici. Odpovíme na vaše dotazy ohledně běžného provozu školky, práce s dětmi, přijímacího řízení apod.

Marcela Brabcová,
ředitelka školy

Pro přijímací řízení do MŠ Charlese de Gaulla na šk.rok 2021/22 je volných 20 míst
Veškeré informace včetně příručky pro rodiče jsou k dispozici na webu: www.jakdoskolky.cz