Dne 15. 4. 2020 byla do datové schránky mateřské školy Charlese de Gaulla doručena žádost o poskytnutí informace zaevidovaná pod č. j.7/2020. Žadatel požadoval poskytnutí informace týkající se provozování kamerového systému uvnitř školy.

Žadateli byla dne 17.4.2020 zaslána následující informace:
Mateřská škola žádný kamerový systém uvnitř budovy nemá