(ve spolupráci s Občanskou inspirací)

Podzimní ekovýchovný program pro předškoláky

úterý dopoledne

25.10. Pestrost přírody a kompostování

8.11. Energie a její využití. Co přinesl vítr? Chodí rostliny?

29.11. Kam patří odpad, recyklace hrou