MŠ Charlese De Gaulla

Dvoutřídní státní mateřská škola situována ve vile se zahradou v Praze 6 – Bubenči.

Spolupráce

Publikováno 21.10.2013

Hlavním partnerem je pro nás Centrum inspirace a tvořivosti, které sídlí přímo v budově školy. Nabízí dětem i rodičům velké množství aktivit. Společně pořádáme výstavy, vystoupení, zahradní slavnosti, účastníme se různých akcí.

Dále spolupracujeme se:

  • základními školami v blízkém okolí školky (účastníme se programů pro předškoláky)
  • MČ Praha 6 – konzultace, rady, financování, vylepšování stavu budovy a pozemku školky
  • Pedagogicko-psychologická poradna – přednáška pro rodiče, konzultace, porady o dětech
  • Pomocná škola – pozvánky na akce, společný Masopust
  • PdF UK, Asociace mateřských škol – výzkumy
  • Pedagogicko psychologická poradna, speciální MŠ Arabská – porady o dětech, konzultace